Wisława Szymborska

Drukuj

Wisława Szymborska (1996)

Urodziła się w 1923 roku w Bninie. W 1953-1981 pracowała w redakcji Życia Literackiego, gdzie przez wiele lat kierowała działem poezji. W latach 1981-1983 w zespole redakcyjnym miesięcznika Pismo w Krakowie. 11 marca 1998 roku Wisława Szymborska otrzymała honorowe obywatelstwo Miasta Krakowa. W 2001 roku dostała Dyplom Honorowego Członka Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury.W 1996 roku otrzymała Literacką Nagrodę Nobla za "poezję, która z ironiczną precyzją odsłania prawa biologii i działania historii we fragmentach ludzkiej rzeczywistości".