Maria Curie Skłodowska

Drukuj

Maria Skołodowska-Curie (1903 i 1911)

Urodziła się w Warszawie, 7 listopada 1867 roku. Sławę zdobyła poprzez odkrycie nowych pierwiastków - polonu i radu. Dwukrotnie znalazła się w gronie laureatów Nagrody Nobla. W 1903 roku, wspólnie z mężem, za odkrycie polonu i radu. W 1911 roku za wyodrębnienie w stanie czystym radu i radu w stanie metalicznym. Zmarła 4 lipca 1934 roku w sanatorium na południu Francji. Pochowano ją na niewielkim cmentarzu pod Paryżem.