Akty prawne

Drukuj

Baza aktów prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej MEN

Karta Nauczyciela

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Opinie i stanowiska MEN